สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล อนุมัติง่ายรู้ผลเร็วทันใจ

แนะนำสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ที่อนุมัติง่ายรู้ผลเร็วทันใจ

พิเศษยอมให้ผู้มีภาระหนี้สูงขอกู้สินเชื่อได้ โดยไม่ใช้หลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน แต่ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติค้างชำระกับธนาคาร หรือ กับสถาบันการเงิน

 • สินเชื่อไฟแนนซ์บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลที่แนะนำ ได้แก่ สินเชื่อบุคคลซิตี้ (ธนาคาร Citibank) สินเชื่อเงินสด ยูโอบี ไอ แคช (ธนาคาร UOB)  สินเชื่อบุคคล KKP Personal Loan

ขอได้มากกว่า  :   สามารถสมัครออนไลน์ได้มากกว่า 1 ธนาคาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติ และได้รับวงเงินมากกว่า โดย Click สมัครได้ ตั้งแต่ 2 ธนาคารขึ้นไป

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท ต่อ 1 ธนาคาร
 • โปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร ต่ำสุดเริ่มต้น 9.99% ต่อปี
 • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 20,000 บาท ขึ้นไป

สินเชื่อบุคคลซิตี้  สินเชื่ออเนกประสงค์ และใช้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • อนุมัติง่าย รู้ผลเร็ว   สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ อนุมัติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
 • สามารถนำเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติไปรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ปิดหนี้บัตรเครดิต  
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันหรือใช้หลักประกันใดๆ 
 • อนุมัติเร็วโอกาสอนุมัติสูง  
 • ผ่อนนาน 60 เดือน  • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 9.99% ต่อปี  
 • พิเศษผู้มีภาระหนี้สูงสมัครได้  แต่ต้องไม่มีประวัติค้างชำระกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน  

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 9.99% ต่อปี  • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 20,000 บาท ขึ้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์ เงื่อนไขดีที่สุด

สำหรับพนักงานประจำ รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 20,000 บาท ขึ้นไป

เป็นสินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ออกแบบพิเศษเพื่อผู้ที่ทำงานประจำ ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป แต่มีภาระหนี้บัตรเครดิต ภาระหนี้สินเชื่อ หรือมีหนี้บัตรกดเงินสด และหนี้สินส่วนบุคคลอื่นๆที่มีภาระหนี้สูงมากเกินไป 

เมื่อไปยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆแล้ว อาจถูกปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากมีภาระหนี้สูงเกินที่จะผ่อนชำระไหว สมัครสินเชื่อนี้มีโอกาสผ่านมากกว่า

 • สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม 8.88% ต่อปี  ผ่อนชำระขั้นต่ำเพียง 3%
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • เป็นวงเงินสินเชื่อ แบบผ่อนชำระเป็นรายเดือน ขั้นต่ำ 3%
 • ได้รับเงินสดเป็นก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือปิดหนี้ รีไฟแนนซ์
 • ได้รับวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย
 • รับรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลจากธนาคารอื่น
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสำรองยามฉุกเฉิน ให้คุณวางแผนการใช้เงินได้อย่างอิสระ
 • รับสมัครเฉพาะ พนักงานเงินเดือนประจำ รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

• รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 20,000 บาท ขึ้นไป

สมัครสินเชื่อเงินสด ยูโอบี ไอ แคช วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท  สินเชื่อที่สามารถรีไฟแนนซ์ปิดบัตรเครดิต

 • อนุมัติง่าย  สินเชื่อเงินสดยูโอบี ไอ แคช  ให้วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • สามารถนำไปรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โอนหนี้บัตรเครดิตได้
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • รวดเร็วในการอนุมัติ ซึ่งจะอนุมัติภายใน 3 วัน เมื่อได้เอกสารครบถ้วน
 • แบ่งชำระคืนได้ยาวนานเป็นระยะเวลา 60 เดือน
 • สามารถเปลี่ยนใจได้ภายใน 7 วัน หลังได้รับการอนุมัติ หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 19.99% ต่อปี  • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 30,000 บาท ขึ้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท

 • สินเชื่อสินเชื่ออเนกประสงค์ ให้วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • สามารถนำไปรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต โอนหนี้บัตรเครดิตได้
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี (สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 200,001 บาท ขึ้นไป)
 • แบ่งชำระคืนได้ยาวนานสูงสุดเป็นระยะเวลา 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี   โดยมีอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 20% - 25% ต่อปี   • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 20,000 บาท ขึ้นไป


ทางเลือกผู้ต้องการใช้เงินก้อน อยากขอสินเชื่อเงินสด กู้เงินก้อน ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

แนะนำสินเชื่อบุคคลพรอมิส PROMISE

เงินเดือนสมัคร เริ่ม 8,000 บาท


สินเชื่อบุคคลพรอมิส  สินเชื่อบุคคล

 • สมัครง่าย
 • อนุมัติไว ใน 1 ชั่วโมง*
 • รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท*

สินเชื่อส่วนบุคคล พรอมิส อนุมัติทันใจ ใน 1 ชั่วโมง*

 •  กรุณาศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนการสมัคร
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • หากยื่นเอกสารครบถ้วนภายใน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้องด้านเอกสารหรือระบบ จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป

อัตราดอกเบี้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน อัตราต่ำสุด 15.00% ต่อปี - อัตราสูงสุด 25% ต่อปี  (ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 0%-10.00% ต่อปี)

รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 8,000 บาท ขึ้นไป


อนุมติง่าย! สินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต สำหรับคนมีบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหามีภาระหนี้สูง หากยื่นขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต หรือรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆแล้ว อาจถูกปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเมื่อคำนวณภาระการผ่อนชำระต่อเดือนแล้ว รายได้จะไม่เพียงพอต่อการผ่อนชำระ

สินเชื่อบ้านแลกเงินที่แนะนำนี้ถึงมีหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสดหลายใบ มีหนี้สินเชื่อหลายธนาคาร สามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อได้

สินเชื่อบ้านแลกเงินช่วยคุณแก้ปัญหาหนี้ได้จริง ลดภาระการผ่อนชำระต่องวดลงมากกว่า 50%

- อัตราดอกเบี้ย  0% ใน 6 เดือนแรก
- เดือนที่ 7-36               = MRR - 5.75%ต่อปี
- เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR - 3.90%  ต่อปี

ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีบ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโด อาคารชุด หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน
 • รายได้ต่อเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

แนะนำบัตรที่เหมาะกับการใช้จ่าย ดังนี้


สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินัม รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท

 • อนุมัติง่ายสุด รู้ผลเร็ว แนะนำให้สมัครเป็นบัตรแรก
 • สมัครบัตรเพื่อใช้แทนบัตรกดเงินสด อนุมัติง่ายและคุ้มกว่า จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าบัตรกดเงินสด หากมีแผนกดเงินสดแล้วจะจ่ายหรือผ่อนชำระขั้นต่ำ 5 เดือนขึ้นไป
 • สมัครบัตรออนไลน์ รับเงินคืน 2,000 บาท  ได้รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับทุกการใช้จ่ายทั่วไปผ่านบัตรเครดิต
 • ได้รับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับการใช้จ่ายเพื่อบริการรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) หรือ 5% เมื่อซื้อสินค้าในร้านบู๊ทส์และร้านวัตสัน
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 1% สำหรับยอดการเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศผ่านบัตรเครดิตครบทุก 800 บาทต่อเซลล์สลิป
 • รับสิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินมูลค่า 7 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี  • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 15,000 บาท ขึ้นไป

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด บัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ กิน บิน เที่ยว ช้อป ครบทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุดถึง 5 เท่า

สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รีวอร์ด รับเครดิตเงินคืน 2,000 คะแนน 

 • รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดได้สูงสุดถึง 5 เท่า สำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และ เงินสกุลต่างประเทศ
 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงินมูลค่าสูงสุดถึง 7 ล้านบาท เมื่อชำระค่าตั๋วโดยสารผ่านบัตรเครดิต

อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี  • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 15,000 บาท ขึ้นไป

สมัครบัตรเครดิตเคทีซี สุขไม่จำกัด กับบัตรเครดิต KTC สมัครง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

 • บัตรเครดิตเคทีซี  มีโปรโมชั่นส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำกว่า 1,000 ร้านค้า ทั่วไทย
 • ผ่อนชำระทั้งสินค้าและบริการ 0% สูงสุด 10 เดือน ด้วย KTC Flexi
 • เบิกถอนเงินสดได้ 100% ด้วยบัตรเครดิต โดยถอนได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือ
 • รับคะแนน KTC Forever ได้ง่ายๆ ที่ไม่มีวันหมดอายุ จากทุกการใช้จ่าย 25 บาท ต่อ1 คะแนน

อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี  • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 15,000 บาท ขึ้นไป

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า ครบครัน

 • ทุกๆยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ 15 บาท รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus เท่ากับ 1 คะแนน
 • รับคะแนน The 1 เพิ่ม 3 คะแนน สำหรับยอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ที่ Central ทุกสาขา, Zen, Robinson, Central Food Hall, Tops market, Tops SUPERSTORE, Tops superkoom, Tops daily, Muji, Marks & Spencer และ FamilyMart
 • รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ ที่ Cafe Amazon, Dean & Deluca, True Coffee เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ( โปรดตรวจสอบ ณ สาขาที่ใช้บริการ) และ การชำระค่าบริการผ่าน Application Grab

อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี  • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 15,000 บาท ขึ้นไป

สมัครบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิต ฟรี ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน อนุมัติง่าย

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • ฟรีดอกเบี้ย 0% ใน 3 รอบบัญชีแรก
 • เมื่อสมัครบัตรก็จะได้รับกระเป๋าเดินทาง Superior Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่ากว่า 5,690 บาท
 • บริการผ่อนชำระสินค้า Citi PayLite เลือกแบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% สูงสุดนานถึง 20 เดือน อีกทั้งยังมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สูงสุด 36 เดือน รวมกว่า 4,000 ร้านค้าและชั้นนำที่ร่วมรายการ

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี  • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 15,000 บาท ขึ้นไป


ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 12,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

แนะนำสมัครบัตรกดเงินสด  KTC PROUD เบิก-ถอนเงินสดง่ายๆ ผ่อนต่อเดือนสบาย จ่ายขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน


สมัครบัตรกดเงินสด KTC PROUD เบิก-ถอนเงินสดตลอด 24 ชั่วโมง ผ่อนชำระขั้นต่ำ 300 บาท หรือ 3% ของยอดเรียกเก็บ

 • บัตรสินเชื่อกดเงินสด KTC PROUD สามารถใช้เบิก-ถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้บัตรเพื่อผ่อนชำระสินค้าโปรแกรม Flexi กับร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ดอกเบี้ย 0%
 • ชำระขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดที่เรียกเก็บ แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท

บัตรสินเชื่อกดเงินสด บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนชำระขั้นต่ำในแต่ละเดือนน้อย  และฐานเงินเดือนของผู้สมัครน้อยกว่าบัตรเครดิตทั่วไป โดยเพียงมีรายได้ต่อเดือนเริ่ม 12,000 บาท ขึ้นไปก็สามารถสมัครได้

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี  • รายได้ต่อเดือนผู้สมัคร 12,000 บาท ขึ้นไป


แนะนำสินเชื่อพิเศษ!! สินเชื่อรถแลกเงิน ดอกเบี้ยต่ำสุด เพียง 4% ต่อปี

ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท อนุมัติเร็ว รับเงินไว ไม่ต้องจอดรถ


สินเชื่อรถแลกเงิน

สินเชื่อรถแลกงิน สินเชื่อทะเบียนรถ My Car My Cash

อนุมัติง่ายกว่าที่อื่น ไม่ต้องจอดรถ วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที สมัครง่าย อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน

จุดเด่นของสินเชื่อรถแลกเงิน จำนำทะเบียนรถ

 • ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ปลอดภาระหนี้  (ชำระหมดแล้ว ผ่อนหมดแล้ว)
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เริ่ม 4% (หรือ 0.34% ต่อเดือน)
 • มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน
 • วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
 • กู้ได้ถึง 5 คัน/คน

สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำ

อนุมัติง่าย สมัครที่นี่รู้ผลเร็ว