สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน) เพื่อปิดหนี้บัตรเครดิต

สินเชื่อบ้านปิดหนี้บัตรเครดิต

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต)

โปรโมชั่นพิเศษ คุ้มเกินคุ้ม ดอกเบี้ย 0% ใน 7 เดือนแรก

 • อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 7 เดือนแรก
 • เดือนที่ 8-36 = MRR - 5.75% (ปัจจุบัน = 3%) ต่อปี
 • เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR - 3.90% (ปัจจุบัน = 4.9%) ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.45% ต่อปี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็น สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ที่มีข้อพิเศษ คือ สินเชื่อบ้านแลกเงิน นี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีปัญหามีภาระหนี้สูง (ซึ่งหนี้ดังกล่าวอาจเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสด และหนี้สินนอกระบบอื่นๆ)   หากยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆแล้ว อาจถูกปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเมื่อคำนวณภาระการผ่อนแล้ว รายได้จะไม่เพียงพอต่อการผ่อนชำระ

TCR HOME

สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต จึงออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับผู้สมัครที่มีปัญหาในเรื่องภาระหนี้สูงดังกล่าว

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน อนุมัติง่าย สำหรับคนมีภาระหนี้สูงเมื่อยื่นกับขอสินเชื่อสถาบันการเงินอื่นแล้วอาจไม่อนุมัติ
 • มีภาระหนี้สูงยังสามารถยื่นกู้กับเราได้
 • มีหนี้สินเชื่อบุคคล หนี้นอกระบบ มีบัตรกดเงินสด รวมถึงมีบัตรเครดิตหลายใบยังสามารถยื่นกู้ได้
 • ช่วยลดการผ่อนต่องวดลงกว่า 50% ของการผ่อนชำระทั้งหมดต่อเดือน
 • ใช้บ้าน อาคารพานิชย์ คอนโด อาคารชุด หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน   โดยที่ผ่อนชำระกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ต่อปี ใน 7 เดือนแรก
 • ช่วยคุณลดภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน โดยรวมหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลจากหลายธนาคาร รวมถึงหนี้นอกระบบ รวมมาจ่ายในที่เดียว

อัตราดอกเบี้ย และวงเงินอนุมัติ

 • โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ
  • อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 7 เดือนแรก
  • เดือนที่ 8-36 = MRR - 5.75% (ปัจจุบัน = 3%) ต่อปี
  • เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR - 3.90% (ปัจจุบัน = 4.9%) ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.45% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา  = 4.32% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท (วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน)
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน-เพื่อปิดหนี้บัตรเครดิต-home-refinance

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
 • เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้หมุนเวียนต่อเดือน 100,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุ 20 ปี – 65 ปี
 • ใช้บ้าน อาคารพาณิชย์  คอนโด อาคารชุด หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน โดยผ่อนชำระกับสถาบันการเงินมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือปลอดภาระหนี้การผ่อนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้ติดค้างผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน โดยต้องไม่เคยมีการชำระหนี้ล่าช้า อย่างน้อย 6 เดือน ก่อนยื่นสมัคร

สนใจสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านปิดหนี้บัตรเครดิต จำเป็นต้องใช้หลักประกันเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ  โดยหลักประกันที่สามารถใช้ได้ คือ บ้านพร้อมที่ดิน คอนโด อาคารชุด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ที่ยังมีภาระผ่อนอยู่กับธนาคาร สถาบันการเงิน ซึ่งผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือปลอดภาระหนี้ผ่อนหมดแล้ว

ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านแต่ผ่อนชำระกับธนาคารมาแล้ว เพียง 1 – 4 ปี  แนะนำสมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน คลิกด้านล่าง

สำหรับผู้มีหลักประกันสินเชื่อ และผ่อนชำระมาแล้ว 5 ปี ขึ้นไป

 สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินผ่านออนไลน์ที่นี่

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การกดปุ่ม “สงข้อมูลสมัครออนไลน์” หมายความว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขให้ธนาคารติดต่อกลับตามข้อมูลที่ระบุ เพื่อการสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

การยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลให้เว็บไซต์ www.loan1day.com และบริษัทพันธมิตรทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ loan1day”) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า ดังนี้ ชื่อ นามสกุล เบอร์มือถือ อีเมล์ อาชีพ รายได้ จังหวัด รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการติดต่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ข้าพเจ้า หรือเพื่อใช้สมัครสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้ loan1day จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงข้อมูลจากการติดต่อเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ ข่าวสาร และผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต

ทั้งนี้ loan1day ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จัดเก็บในฐานข้อมูลภายใต้การป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท  ในบางกรณี loan1day ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของท่าน เช่น การนำเสนอ การสมัครผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย เพื่อทำให้ท่านแน่ใจว่ามีความปลอดภัย มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว / คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล