สินเชื่อบ้านแลกเงิน-TCR_Home refinance

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน) เพื่อปิดหนี้บัตรเครดิต

สินเชื่อบ้านแลกเงิน-ปิดหนี้บัตรเครดิต_Home refinance-TCR

สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ช่วยปิดหนี้บัตรเครดิต)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นสินเชื่อที่มีข้อพิเศษ คือ สินเชื่อบ้านแลกเงิน นี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีปัญหามีภาระหนี้สูง (ซึ่งหนี้ดังกล่าวอาจเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสด และหนี้สินนอกระบบอื่นๆ)   หากยื่นขอรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆแล้ว อาจถูกปฏิเสธไม่อนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเมื่อคำนวณภาระการผ่อนแล้ว

Read more